Twitter logo

Hur kan vi implementera Design Thinking i Urban Design?

Att bygga en stad för alla 

Hur kan vi bygga en stad för alla, om inte alla får vara med att bygga den? Vi hör ständigt att städer ska växa som en självklar sanning. Vi har redan idag utmaningar i storstäder som bland annat segregation, gentrifiering och miljörasism och på landsbygden tacklas man med andra utmaningar som utarmning av service och andra funktioner och minskad befolkning på grund av utflyttning. Hur kan man på ett bättre sätt möta människors behov i städer när de växer och vi måste bygga nytt och hur förvaltar vi det gamla på bästa sätt. Vilka ska få vara med att bygga staden och hur? 

Under denna halvtimme pratar Namo Marouf om varför det är viktigt att tänka socialt hållbart. Vi följer med på en liten resa från det rosa miljonprogramshuset till hur man konkret kan arbeta med social hållbarhet utifrån en metod som bygger på Google Design Thinking. 

House of Sparks

House of Sparks provide business development and change through Design Thinking, Education and Production. We preach speed, the power of different perspectives and prototyping in order to facilitate fast and effective decision making.

Houseofsparks.com

Namo Marouf 

Stadsplanerare och Facilitator 

Namo Marouf är civilingenjör inom hållbar stadsplanering och har specialiserat sig på sociala hållbarhetsfrågor. Hon driver även podden Lilla Namos Stad där hon tar in olika perspektiv för att prata om ämnen som berör våra städer. 

Lyssna på podden Lilla Namos Stad 

 

Kontaktperson

Namo Marouf

namo@houseofsparks.com, 0790 244 340