Twitter logo

Hur länge ska unga vara maktlösa på bostadsmarknaden?

De som mest behöver en bostad, saknar helt enkelt makten att efterfråga den - Det råder maktobalans.

Aktörer såsom fastighetsägare, byggherrar och banker äger långt mer makt och kunskap om bostadsmarknaden än de som vill bli en del av den – de unga. Bostadsmarknaden har under en längre tid varit i kris. I och med den världsomspännande pandemin förstärks situationen ytterligare. Varför är det så svårt för unga att få makt över sitt boende? Och vilka åtgärder krävs för att unga ska få makten tillbaka? Låt 2020 bli året då vi ger unga bostadsmakt! 

jagvillhabostad.nu

Vi är en ideell organisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad. Hos oss får unga mellan 16-30 år en plattform för att påverka både sin egen bostadssituation och bostadspolitiken i stort, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarkanden. Vi jobbar aktivt med att ta fram egna bostadsprojekt och informationsmaterial samt att driva våra frågor mot politiker och företag.

 

jagvillhabostad.nu

 

Dominka Polanska

Docent i sociologi på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet

Dominika är docent i sociologi och jobbar på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Hon forskar om urbana sociala rörelser, husockupationer, informell organisering, icke-traditionella former av civilsamhälleligt engagemang och hyresgästorganisering. Hennes senaste forskning behandlar den svenska bostadspolitikens utveckling och renovräkningars sociala konsekvenser.

www.dominikavpolanska.se

 

 

Ola Palmgren

Hyresgästföreningens talesperson för ungas boende

Ola är del av Hyresgästföreningens förbundsstyrelse med ansvar för frågor som rör ungas boende. Folkrörelseentusiast och utbildad nationalekonom som brinner för att fler unga ska kunna flytta hemifrån. Kommer från Växjö, bor i Bredäng.

Emma Ringqvist

Förbundsordförande Jagvillhabostad.nu och moderator för samtalet

Emma är förbundsordförande för Jagvillhabostad.nu sedan 2019. Bostadspolitiska frågor som intresserar henne är rörlighet på bostadsmarknaden, hur boendestandarden påverkar hälsan och hur tillgången till bostäder påverkar samhällets ekonomi. Den frågan hon brinner mest för är att möjligheten till bostad inte ska hänga på föräldrarnas ekonomi.

Kontaktperson

Sofia Hård

sofia.hard@jagvillhabostad.nu, 070-6334664