Twitter logo

Kan samverkan skapa en mer tillgänglig bostadsmarknad?

Initiativen och viljan till samverkan finns – men var uppstår problemen och hur löser vi dem? 

AFRY processleder flera Vinnovafinansierade projekt kopplat till sociala utmaningar på bostadsmarknaden. Projekten involverar många olika samhällsaktörer, från finanssektorn till ideella organisationer, som gemensamt vill se till att bostadsmarknaden tillgängliggörs för fler.  

I ”Barns bostad först” skapas kunskapsallianser för att minska barns hemlöshet, och i ”Bostäder för alla” undersöks möjligheten att ta fram en ny finansieringsmodell för att fler ska kunna äga sin bostad. 

Bostadsmarknadens många och komplexa problem kräver samverkan från många håll –  men hur fungerar det i praktiken? Vems är ansvaret och var uppstår hindren? Och vems ansvar är det att samhället kan tillhandahålla bostäder som svarar mot behoven? 

Om de många lärdomar och hinder som uppkommit vid samverkan kring en av våra stora samhällsutmaningar – bostadsfrågan. 

AFRY

Sektionen för samhällsutveckling och mobilitet

Sektionen för samhällsutveckling och mobilitet erbjuder strategiskt och analytiskt stöd i olika former vid utvecklingsprocesser, planer och utredningar. Sektionen har en bred kompetensbas med trafik– och samhällsplanerare och medarbetare med bakgrund inom kulturgeografi, journalistik, ekologikultur- och statsvetenskap.  

Ett av våra kärnvärden är mod, som vi tror krävs för att skapa en hållbar framtid. 

Hemsida

Mimmi Tegner

Strateg, AFRY

Projekt- och processledare med stor vana att samla aktörer från en rad olika branscher kring gemensamma mål och syften.

Hannah Wadman 

Samhällsplanerare, AFRY 

Projektledare vars hjärtefråga är hur barnkonventionens artiklar kan omsättas i planering av byggd miljö. Har stor kunskap i bostadsmarknadsfrågor och har arbetat kommunikativt med dessa. 

Martin Grander

Fil dr i Urbana studier, Malmö Universitet 

Särskilt intresserad av boendets och bostadens betydelse för jämlika levnadsvillkor, integration och segregation. Deltar i flera expertråd, bland annat som forskare i Boinstitutets kunskapsråd. 

Anna Heide

Affärsutvecklingschef, Fastighets AB Trianon 

Har en bakgrund inom allmännyttan och har lång erfarenhet av att driva frågan om socialt ansvar inom fastighetsbranschenArbetar med att förena social hållbarhet med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Anna-Frida Eriksson

Biträdande regionchef, Rädda Barnen Region Syd  

Har arbetat med hemlöshet i idéburen sektor under lång tidoch har bland annat varit med i Sveriges Stadsmissioners hemlöshetsnätverk. Har kunskap om hemlöshet både i Sverige och Europa. Fokuserar nu på frågan utifrån ett barnrättsperspektiv.

Mats Olausson 

Senior advisor, Climate and sustainable finance, SEB 

Arbetar med att öka medvetenheten bland investerare, allmänhet och behovsägare om gröna obligationer – en obligationsform för ekologiskt hållbara investeringar som SEB och världsbanken tog fram 2007-2008. 

Kontaktperson

Hanna Wadman, AFRY

hannah.wadman@afry.com, 0730 748 467