Twitter logo

Behovet av bostadsprojekt som utvecklar!

Vi har alla kommit i kontakt med idén om ”utvecklingsprojekt”. Alltså ett projekt som i sig utvecklar något, t ex teknik. Men vår fråga är när blir ett projekt ”utvecklande” för de som tar fram det - och för de som sedermera bebor det?

Projektet Brf Viva i Göteborg startade som en resa utan förutbestämda mål men med en tydlig färdriktning. Ambitionerna vara höga och resan fick ta 10 år, från start till mål. Hållbarhetens tre ben (ekonomisk - social - ekologisk) skulle nagelfaras så långt energin hos de inblandade räckte till! Och den var stor då samarbete tidigt etablerades mellan akademi, profession, myndigheter och allmänhet.

I denna resa hade Riksbyggen, som byggherre, en central roll. De önskade inte endast utmana branschen - utan även sig själva! Och som arkitekter / landskapsarkitekter sattes vi i samma båt. Inledningsvis var det lugnare vatten, efterhand hårdare sjö och till slut fullständig storm. Dvs komplexiteten i projektet ökade potentiellt!

Önskar du följa med oss på denna resa - delta den 30 juni - vi har genomlevt en resa vi aldrig glömmer. PS. Just nu utför Chalmers - Arkitektur tillsammans med Institution för Socialt Arbete (vid GU) en uppföljande studie kring Brf Viva.

Malmström Edström arkitekter

Christer Malmström

Arkitekt SAR/MSA, Partner, Malmström Edström arkitekter

Ansvarig arkitekt för brf Viva i Göteborg, som bland annat tilldelats pris för Bästa Miljöbyggnad 2019, Göteborgs Stads arkitekturpris 2019 samt Kasper Salin-priset 2020.

Andreas Norrman

Arkitekt SAR/MSA, Partner, VD, Malmström Edström arkitekter

Ansvarig arkitekt för brf Viva i Göteborg, som bland annat tilldelats pris för Bästa Miljöbyggnad 2019, Göteborgs Stads arkitekturpris 2019 samt Kasper Salin-priset 2020.

Sabina Richter

Landskapsarkitekt

Ansvarig landskapsarkitekt, för brf Viva i Göteborg, som bland annat tilldelats pris för Bästa Miljöbyggnad 2019, Göteborgs Stads arkitekturpris 2019 samt Kasper Salin-priset 2020.

Johanna Zetterlund

Landskapsarkitekt

Handläggande landskapsarkitekt, för brf Viva i Göteborg, som bland annat tilldelats pris för Bästa Miljöbyggnad 2019, Göteborgs Stads arkitekturpris 2019 samt Kasper Salin-priset 2020.

Gunilla Kronvall

Moderator och Arkitekt RIBA II SAR/MSA, Atelier 01 arkitektur 

Kontaktperson

Christer Malmström