Twitter logo

Mingel: ”Den ofrivillige bostadskarriäristen”

Det går att fatta snabba beslut – även inom bostadspolitiken

Till Hans Linds telefon har journalister ringt under coronakrisen för att fråga hur den påverkar bostadsmarknaden. Det slående i jämförelse med den senaste krisen 2008-2009 är att priserna inte föll nämnvärt men att omsättningen gick ner. Istället för att gå ner i pris så väntade de som hade tänkt sälja. Den gången bidrog kraftiga räntesänkningar till att hålla upp priserna. Nu verkar det istället vara minskade amorteringskrav som ska bidra till att hålla uppe priserna.

Kan vi då förvänta oss att bostadsbyggandet bromsar in? Och innebär det att lösningarna för många bostadssökande åter flyttas framåt i tiden? Vad kan vi lära oss av historien i kombination med den senaste tidens extraordinära händelser?

Boken ”Att förstå bostadsmarknaden - genom historien om den ofrivillige bostadskarriäristen” beskriver Fredrik B Nilssons jakt på en bostad – på ett hem – de senaste decennierna. Professor Lind kommenterar och förklarar händelserna i Fredriks sökande och målar upp bilden av det komplexa sammanhang som är bostadssituationens grund

I ett digitalmingel samtalar författarna om bokens nya utgåva och om det i den framtida bostadspolitiken borde gå att skapa lika snabba beslutsmodeller som under coronakrisen.

Länk till minglet:

https://us02web.zoom.us/j/82397627409?pwd=OGJzL0d2cUlzU1BBZUhlTys4WmJZQT09

Meeting ID: 823 9762 7409

Password: 181894

Boken "Att förstå bostadsmarknaden"

Den första upplagan av boken Att förstå bostadsmarknaden… släpptes 2017 på Wijk Förlag. Boken används som kurslitteratur och rekommenderad läsning vid akademiska utbildningar, bokcirklar och i andra undervisningssituationer med inriktning mot privatekonomi och bostadsmarknad.

En ny, uppdaterad, utgåva av boken släpps i juni 2020.

För mer information och rabatterat Digitala Almedalen-pris se: wijk.se

Hans Lind

Professor i fastighetsekonomi

Tog på sig uppgiften att förklara bostadsmarknaden för Den ofrivillige bostadskarriäristen vilket utmynnade i den bok som nu är akademisk kurslitteratur för blivande fastighetsmäklare.

Fredrik B Nilsson

Skribent

En av författarna bakom boken Att förstå bostadsmarknaden – genom historien om den ofrivillige bostadskarriäristen. Ifrågasätter och försöker förstå den osunda bostadssituationen i Sverige.

Kontaktperson

Fredrik B Nilsson

fbn1971@gmail.com, 0763 054 799