Twitter logo

Morgondagens bostadsboom- Passionärerna!

De kallas ”Passionärer” och bor sedan lång tid tillbaka billigt i ett småhus, vill i många fall flytta till något mindre och bekvämare - men framförallt ekonomin hindrar dem från att ta steget. Eller?! Nu har du möjlighet att lära känna dem bättre! Juni Strategi har i sin studie Guide till 65+ tagit pulsen på dagens äldre och kan konstatera att det finns mycket mer att säga om vad som påverkar ett flyttbeslut, såsom bland annat stereotypa könsroller och synen på dåtid och framtid. Stora generationskullar och en åldrande befolkning påverkar samhällsplaneringen på många orter, och studien ger insikter kring samhällsekonomiska, såväl som livskvalitetsmässiga perspektiv.

I en efterföljande dialog diskuterar Juni Strategi tillsammans med företrädare för Seniorvärlden frågeställningar såsom: Hur kan vi få ett ökat fokus på behovet av bostäder för äldre, en fråga som diskuterats länge och som blir alltmer aktuell? Hur kan flyttfrekvensen öka bland äldre, i perspektivet av bostadsbehov, utbud och efterfrågan? Vad kan stat, region, kommun och privata aktörer göra? Kan vår bostadsmiljö bidra till en mer aktiv livsstil, ökad hälsa och ett meningsfullt liv? Och går det att åldersoptimera livet?

Juni Strategi & Analys

Vi är ett konsultbolag som genomsyras av personligt engagemang, lyhördhet och kvalitet. Vi älskar stadsutveckling och tillsammans har vi bred och djup erfarenhet av utveckling av städer, bostäder och handel. Vi kan fastigheter, makroekonomi och den kommersiella marknaden som styr det rationella, och med människan fokus förstår vi samtidigt psykologin bakom kunders, besökares och medborgares emotionella beslut.

https://www.junistrategi.se

Instagram

Madeleine Eneskjöld

VD och Partner

Madeleine är beteendevetare och har särskilt fokus på människors önskemål och val och vad de betyder för stadsutveckling och samhällsplanering.

Anna Persson

Grundare och partner

Anna är marknadsekonom och tillika en erfaren bostadexpert och affärsutvecklare med bred och djup erfarenhet inom bostads- och stadsutvecklingsbranschen.

Börje Bjelke

Ordförande i Seniorvärlden

Med. Dr. vid Karolinska Institutet, överläkare och professor i Geriatrik vid Oslos Universitetssjukhus, Egen forskargrupp med fokus på experimentella hjärnskador och stroke med evaluering inom funktionell återhämtning.

Petter Ahlström

Generalsekreterare i Seniorvärlden

Ekon. Dr. vid Linköpings Tekniska Högskola, Linköpings universitet på avhandlingen “Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden” som handlar om marknadsdrivna boendekoncept för seniorer och äldre personer med integrerat serviceerbjudande. Generalsekreterare i Seniorvärlden

 

Sören Runsteen

Vice ordförande i Seniorvärlden

Ekon. mag vid Borås Högskola. Många års praktisk erfarenhet av att utveckla och bygga seniorboende som VD för Conara AB samt VD Boiveran AB, vilka i branschens årliga NKI undersökning 2019 har Sveriges nöjdaste kunder

Kontaktperson

Madeleine Eneskjöld