Twitter logo

Ny modell för att beräkna bostadsbristen leder till mer träffsäkra bostadspolitiska åtgärder

Vid detta seminarium berättar vi om resultatet av en ny modell för att beräkna faktiskt bostadsbehov. Resultatet från forskningsprojektet visar hur många hushåll i Uppsala som idag kan ha en osäker boendesituation på grund av att de är trångbodda, flyttar runt, bor för dyrt i förhållande till sina inkomster eller helt saknar bostad. Analyser visar också hur många av dess hushåll som skulle kunna matchas mot en bättre lämpad bostad i utbudet eller genom riktad nyproduktion. 

Uppsala kommun, Uppsalahem och Uppsala Bostadsförmedling berättar om arbetet med att tillämpa insikterna från forskningsprojektet i respektive organisation med syftet att nå mer träffsäkra bostadsförsörjnings åtgärder som ska komma människorna i Uppsala till del. Kunskap om hushållens boendesituation utgör ett viktigt underlag i kommunens bostadsförsörjningsarbete, i Uppsalahems projektplanering och innovativa boendelösningar och i Bostadsförmedlingens förmedlingsprinciper.

Uppsala kommun

Uppsala kommunen är landets fjärde folkrikaste kommun med drygt 230 000 invånare. Det pågår planering för många nya bostäder i större stadsutvecklingsprojekt centralt i Uppsala liksom i tätorterna på landsbygden. Inom kommunkoncernen arbetar vi utifrån devisen Ett Uppsala och avsändarna i detta seminarium är Uppsala kommun, Uppsalahem och Uppsala Bostadsförmedling.

uppsala.se

Elin Blume

Strategisk samhällsplanerare vid Uppsala kommun

Arbetar som strategisk samhällsplanerare med fokus på bostadsförsörjningsfrågor och social hållbarhet i stadsplaneringen. Ansvarar för kommunens arbete med ett nytt program för bostadsförsörjningen och analyser av bostadsmarknaden.

Mona Lindén

VD Uppsala Bostadsförmedling

VD för Uppsala Bostadsförmedling sedan starten 2016, tidigare förmedlingschef på Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Hemsida

Instagram

Beatrice Nordling

Verksamhetsutvecklare på Uppsalahem

Ansvar för ett flertal utvecklingsprojekt samt för bostadsmarknadsfrågor på Uppsalahem. Jobbar just nu med en förstudie kring innovationsprojektet Max 4 lax, en boendeform för målgruppen äldre kvinnor med låg pension.

Hemsida

Carl-Johan Lindörn

Moderator

Carl-Johan Lindörn, Chef Förvaltningsutveckling Uppsalahem. Leder avdelningen Förvaltningsutveckling som verkar för att stötta, utmana och utveckla förvaltningen på Uppsalahem. Avdelningen leder arbetet inom bland annat bostadssociala frågor, verksamhetsutveckling inom förvatlningen, lokaluthyrning och hyresjuridiska frågor.

Kontaktperson

Elin Blume

elin.blume@uppsala.se, 072-220 35 66