Twitter logo

Nya Boendet: 100% Nyproduktion i alla boendeformer

Nya Boendet lanserades 2019 och är en digital marknadsplats 100% fokuserad på nyproducerade bostäder. En kanal mellan bostadsökande, som vittnar om hur svårt det kan vara att se marknadens hela utbud, och bostadsutvecklare som vill nå ut med sina bostäder.

Vi välkomnar alla bostadsutvecklare, oavsett boendeform och geografiskt läge, till Nya Boendet och ser styrkan i att kunna presentera utbudet efter den rådande marknaden och behovet. Rekordmånga kommer till exempel att studera de kommande åren, men hur ser utbudet av studentbostäder ut? Hur kommer intresset av co-living att bli? Och är Sverige moget för äganderätter i lägenhetsform? Det är exempel på frågeställningar vi kommer kunna följa och utvärdera.  

Nya Boendet är också en plattform som delar med sig av råd, tips, inspiration och kunskap kring nyproduktion. Vi vill höja statusen på nyproduktion och driva utvecklingen framåt genom att digitalisera och underlätta köpprocessen.

Nya Boendet

Nya Boendet är en digital marknadsplats för nyproducerade bostäder i samtliga boendeformer. Vi marknadsför alla bostäder i vår plattform i Sveriges största digitala medier för att nå bostadssökare. Vi delar även tips, råd, inspiration och kunskap kring nyproduktion.

nyaboendet.se

Instagram

Monika Pirslin

Grundare och VD, Nya Boendet

Monika Pirslin är en sann ambassadör för nyproduktion och har de senaste 15 åren arbetat inom bostadsutveckling. På sina olika roller som marknadschef, verksamhetsutvecklare och grundare till två bolag, men även som kund privat, såg hon tydligt det hål Nya Boendet skulle fylla på marknaden. Hon brinner för att öka statusen för nyproduktion, som utgör en tredjedel av marknaden, samt den digitala utvecklingen.

 

Kontaktperson

Monika Pirslin

monika@nyaboendet.se, 0700-92 95 63