Twitter logo

Nybyggnader som minskar klimatpåverkan

En metod för klimatkompensation som stimulerar nybyggare och renoverare att minska klimatpåverkan till minsta möjliga kostnader kommer att presenteras. Globalt sett fortsätter koldioxidhalten i atmosfären att öka. Sverige har som mål att bli klimatneutralt senast 2045. Vi har liten betydelse för den globala utvecklingen men goda förutsättningar för att bli föregångare och visa vägen. Varje ny byggnad innebär en ny klimatbelastning till följd av materialtillverkning, byggande och drift.

Denna klimatskuld måste kompenseras med mer än samma belopp för att minska Sveriges utsläpp av klimatgaser. Idén är att minska klimatpåverkan till följd av energianvändning i befintlig bebyggelse med ett belopp som är större än den nya byggnadens klimatskuld. Renoveringskostnaden delas mellan nybyggaren och renoveraren och den årliga kostnadsbesparingen delas i samma proportioner. Klimatskulden och renoveringskostnaderna skall återbetalas inom högst 10 år. Metodiken exemplifieras.

Stiftelsen Byggekologi

Stiftelsen har bildats för att: ”verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden”

byggekologi.com

Mauritz Glaumann

Arkitekt, Prof.em. Expertis: Miljö och byggande

Anställningar: Statens institut för byggnadsforskning, Högskolan i Gävle och KTH. Utvecklat EcoEffect. Medverkat vid tillkomsten av Miljöbyggnad.

Hemsida

Kontaktperson

Maria Block

maria@blockark.se, 0704 403 007