Twitter logo

Placemaking för nordiska förutsättningar – vad är nyttan och värdet med att skapa trygga och attraktiva offentliga platser?

Placemaking handlar om att skapa platser och offentliga rum som människor inte vill lämna – i en samarbetsprocess mellan aktörer som boende, ideella föreningar, fastighetsägare, handlare och kommun. 

Genom en co-creation process med ett 20-tal aktörer från Sverige, Norge, Finland och Nederländerna, har det tagits fram en ny handbok som beskriver hur det nordamerikanska konceptet placemaking kan översättas till nordiska förhållanden. Hur kan vi skapa attraktiva, trygga offentliga platser med en egen identitet som bidrar med ökat värde i stadsrummet? 

Vi diskuterar utgångspunkter, framgångsfaktorer, fallgropar och lärdomar från fallstudier för en lyckad placemaking process i norden och vad som egentligen skiljer sig från den nordamerikanska processen.

Future Place Leadership, LINK arkitektur och Stiftelsen Tryggare Sverige

Future Place Leadership, LINK arkitektur och Stiftelsen Tryggare Sverige är de aktörer som har initierat och drivit det nordiska samverkansprojektet Placemaking in the Nordics (där en ny handbok är ett av resultaten).

Marcus Andersson

Processledare och VD

Som medgrundare till Future Place Leadership brinner Marcus för att skapa bättre platser med hjälp av placemaking, talangattraktion, etableringsfrämjande och digitalisering. En kärnkompetens är förändringsledning i flerintressentsammanhang, dvs att säkerställa att strategier och koncept verkligen leder till varaktig förändring när flera intressenter samverkar. Han har skrivit ett antal böcker och handböcker kring olika ämnen som berör platsers attraktionskraft, ledarskap och innovationsförmåga, bla delar av handboken Placemaking in the Nordics

Hemsida Future Place Leadership

Petra Svensson Gleisner

Affärsutvecklingschef

Som affärsutvecklingschef leder Petra LINK arkitekturs satsning på placemaking. Hon har också varit intern projektledare på företaget för samverkansprojektet Placemaking in the Nordics. Petra är utbildad arkitekt med kompetens i hur den byggda miljön kan bidra till ett gott samhälle och tror mycket på platsers möjlighet att vara katalysatorer för det härliga livet och den inkluderande staden.

Hemsida LINK arkitektur

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare och forskare

Som forskare och stadsplanerare hos den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige ansvarar Cornelis för BoTryggt2030 en ny standard för planering av säkra och trygga livsmiljöer. Med ett fokus på brottsprevention och trygghet tar han gärna erfarenheter från praktiken och forskning till nästa nivå. Cornelis använder sig gärna av ett kreativt mindset i implementeringen såsom i samverkansprojektet Placemaking in the Nordics.

Hemsida Tryggare Sverige

Kontaktperson

Cornelis Uittenbogaard

cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org