Twitter logo

Ohälsosamma boendemiljöer – att bo med för höga radonvärden

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Tidigare i våras gjorde Hem och Hyra ihop med SVT nyheter en jätte viktig granskning. Att fastighetsägare och kommuner inte tar sitt ansvar är ett stort problem och det går ut över de enskilda. Granskningen visade också tydligt att höga radonvärden på allvar.  Många mätningar visade att värdena låg långt över rekommenderad gräns och flera mätningar var gamla.

Radonföreningen har länge arbetat för att radonmätningarna ska ske i OVK dvs var 6e år eller i samband med energideklarationen. Detta då de tycker var 10 år är för sällan. Dessutom glömmer många att mätning bör ske efter renoveringar. Att ta sitt ansvar är inte dyrt. Att inte ta sitt ansvar kan i värsta fall om människors hälsa kan påverkans negativt.

Samtal med Svensk radonförening om ohälsosamma boendemiljöer och att bo med för höga radonvärden.

Svensk Radonförening

Svensk Radonförening sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon i Sverige. Vårt mål är att främja medvetenheten med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter. Vi verkar också för god utbildning kring radonfrågor.

svenskradonforening.se

 

Dag Sedin

Ordförande svensk radonförening

Dag har en magister- och kandidatexamen från Uppsala universitet. Han var en av grundarna av Gammadata som bildades efter Tjernobylolyckan 1986. 2004 startade han ett nytt projekt tillsammans med FOI för att tillverka ett automatiserat system för att mäta radioxenon från atombombsexplosioner. 2014-2015 var han mentor för en forskare på programmet Menthor4Rearch på https://www.iva.se/mentor. Dag är ordförande i Svensk Radonförening sedan 2015 och anlitad som radonexpert av IAEA sedan 2018.

dagsedin.se

Caroline Szyber

Moderator

Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott

Kontaktperson

Dag Sedin

dag@dagsedin.se, 0705 893 426