Twitter logo

Social hållbarhet i praktiken – Så ökar vi trivsel, stolthet och bygger ett starkt platsvarumärke

Ursvik i Sundbyberg, Stockholm är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Med hjälp av sociala investeringar, platsaktiveringar och events skapar stadsbyggnadsprojektet mötesplatser och möter upp på de svagheter som våra bostadsområden har. Aktiveringarna genomförs tillsammans med människorna som lever och rör sig här och bygger i vissa fall helt på deras engagemang.

Vi skapar stolthet och trivsel, vilket i förlängningen, med rätt kommunikation bygger ett starkt platsvarumärke som ger ett ökat värde för markägare och fastighetsägare. Vi berättar hur det går till i praktiken när vi samverkar med lokala verksamheter och civilsamhället i Ursvik med lyckosamma resultat.

Näpen

Vi är specialister inom kommunikation för bygg- och fastighetsbranschen. Vi sticker gärna ut hakan och påstår att ingen slår oss på fingrarna när det gäller Place Branding och Property Branding. Vi arrangerar årligen flertalet sociala investeringar, aktiveringar och events. Alltid tillsammans med människorna som lever och rör sig på platsen.

Anna Blank

Projektledare

Anna Blank är grundare av kommunikationsbyrån Näpen, som är specialiserad på kommunikation för bygg- och fastighetsbranschen. Hennes intresse för property branding väcktes för över 10 år sedan då hon jobbade med Jernhusens Kungsbrohuset (idag Schibsted-huset). Sedan dess har Anna jobbat med ett antal stadsutvecklingsprojekt som Ursvik, Vega, och Tollare i Nacka.

Caroline Szyber

Moderator

Rådgivare inom bostads- & byggfrågor och tidigare ordförande i riksdagens civilutskott.

Kontaktperson

Anna Blank

anna.blank@napen.se, 0703 702 251