Twitter logo

Max 4 Lax

Bo maxat utan att det kostar skjortan. Coliving öppnar upp för nya bostadslösningar som kan ge fina bostadskvaliteter, ökad service och gemenskap – allt till en rimlig hyra.

Sverige utmärker sig med en hög andel singelhushåll och är ett av världens mest individualistiska länder. Är coliving eftertraktat bland seniorer, eller bara bland unga vuxna? Att kvinnor önskar dela i större utsträckning än män, beror det på plånbok, livsstil eller sociala preferenser?

Inom innovationsprojektet Max 4 Lax har arkitekterna på TIP utformat delningsbostäder i befintligt bestånd och i nybyggnadsprojekt. Vad är möjligt att uppnå, hur skiljer sig byggnader för coliving från andra flerbostadshus och varför kan byggnadsekonomin bli bättre?

Coliving utmanar inte bara den nuvarande bostadsnormen, utan även hyressättning, kontraktsformer och kösystem för hyresrätter. Uppsalahem och Uppsala kommun har undersökt hinder och möjligheter. Och vad tycker Uppsalahems nuvarande hyresgäster om idén?

Theory Into Practice och Uppsalahem

TIP är arkitekter som vågar tro på en bättre framtid. Vi har gett oss själva ett nytt och större uppdrag: att utifrån de stora samhällsutmaningarna föreslå nya lösningar. För arkitekturen har enorm potential som samhällsbyggande verktyg.

Uppsalahem erbjuder en plats för kanske det viktigaste vi har: ett hem. Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder.

www.theoryintopractice.se

www.uppsalahem.se

Anna Sundman

Arkitekt SAR/MSA och medgrundare till Theory Into Practice

Anna Sundman är arkitekt SAR/MSA och medgrundare till Theory Into Practice, och arbetar med analys, design och innovation för att möta samhällsutmaningar. Anna leder Max 4 Lax, ett Vinnovafinansierat innovationsprojekt där nya coliving-lösningar testas genom en bred aktörssamverkan. Max 4 Lax siktar på att utveckla och testa en ny typ av boendemiljö med mer gemenskap i vardagen.

www.theoryintopractice.se

Beatrice Nordling

Verksamhetsutvecklare på Uppsalahem

Ansvar för ett flertal utvecklingsprojekt samt för bostadsmarknadsfrågor på Uppsalahem. Jobbar just nu med en förstudie kring innovationsprojektet Max 4 lax, en boendeform för målgruppen äldre kvinnor med låg pension.

www.uppsalahem.se

Kontaktperson

Anna Sundman