Twitter logo

Tjänsteintegrerat Boende: Livsstilar, Hållbarhet, och Last Meter Indexering

Världen har vaknat för livsstilstjänster som utförs hemma eller på kontoret. Men utvecklas fastigheter snabbt nog att hantera omvandlingen?

Utvecklingen av byggnadsförvaltning och -gestaltning för att integrera livsstilstjänster står nu på agendan för den moderna fastighetsbranschen och stadsplanering.

Frågor som fastighets- och stadslivsaktörer behöver ha svar på är många:

- hur borde man möta krav på säkerhet när tjänstevolymer ökar så snabbt?

- hur ska fastighetsägare välja och förvalta relationer med tjänsteleverantörer?

- hur ska sociala tjänster tillgodoses i tillgängliga tjänstepaket?

- hur borde tjänsteintegrerat boende bidra till stadsmiljön, hållbar konsumtion och samhällsutveckling?

- vilka verktyg t.ex. Last Meter® Index och plattform kan stödja framstegen?

- vilka är de nästa stegen för all aktorer?

John Manoochehri, arkitekt och grundare av BASE2 Data + Design, leder samtalet, i diskussion med Erik Stenberg och Christer Larsson.

BASE2

BASE2 hjälper fastighetsbranschen och tjänsteleverantörer att integreras på #lastmeter.

Last Meter® plattformen är en mäkleri för data, utrymme och tjänstepaket.

base2

Christer Larsson

Adjungerad professor i arkitektur vid Lunds universitet

Christer Larsson är adjungerad professor i arkitektur vid Lunds universitet. Han har varit verksam i Malmö stad sedan 1998, som avdelningschef, stadsarkitekt och från 2005 till 2019 som stadsbyggnadsdirektör. Fram till 2019 var han ordförande i Nordic City Network. I september 2018 utsågs han till den förste innehavaren av den nyinrättade befattningen som riksarkitekt.

Instagram

Erik Stenberg

Lektor i arkitektur och gestaltningsprocesser, KTH

Erik Stenberg är en bostadsforskande arkitekt på KTH som specialiserat sig på miljonprogrammet och hållbarhetsfrågor inom bostadsbyggande. Han är intresserad av hållsiktiga bostäder, dvs de som är både hållbara och långsiktiga. En del av Eriks arbete visades upp oktober 2019 – mars 2020 på utställningen Flygande betong på ArkDes.

Hemsida

John Manoochehri

Arkitekt med specialisering inom hållbar livsstil och tjänsteintegration

John Manoochehri är arkitekt med specialisering inom hållbar livsstil och tjänsteintegration. Han är grundare av BASE2 Data + Design i Stockholm och San Francisco. Han skrev FNs ramverket för hållbar konsumtion när han jobbade på FNs Miljöprogram i Genève och den globala handboken för hållbara lösningar för WWF. Han har undervisat kurs och studio på KTH Arkitektur och Samhällsplanering.

base2.works

 

 

Kontaktperson

John Manoochehri

jm@base2.works, 0723 410 431