Twitter logo

Ungas ensamhet i hemmet

Allt fler unga upplever ensamhet. På bara fyra års tid har antalet som känner sig ensamma ökat med hela 60% och den plats där flest unga uppger att de känner sig ensamma är hemmet. För att öka kunskapen om detta har Ungdomsbarometern och Boinstitutet tillsammans genomfört en undersökning i åldrarna 15-24 år. Under detta seminarium får du ta del av nyckelinsikterna från studien. 

Undersökningen ger inga universella lösningar på ensamheten, som är ett stort och komplext samhällsproblem, däremot ger resultatet en fingervisning om vad unga själva tror kan bidra till att minska ensamheten i hemmet. Saker rimliga att genomföra oavsett om du arbetar på ett bostadsbolag, är politiker eller är engagerad i en bostadsförening.

Ta del av Boinstitutets undersökning här

Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör. 

Ungdomsbarometern.se

 

Sara Fröhling Lind

Livsstilsexpert

Sara Fröhling Lind ansvarar för studier inom livsstil, konsumtion och hållbarhet på Ungdomsbarometern, Sveriges främsta analysbolag inom ungdomsstudier. I sin roll arbetar Sara med att dagligen studera och analysera ungas beteende och attityder, för att skapa värdefulla insikter för aktörer som påverkas av vad unga tycker.

Kontaktperson

Sara Fröhling Lind

sara@ungdomsbarometern.se, 0737 833 437