Twitter logo

Sökes: Visionär bostadspolitik som gör skillnad- på riktigt!

Få frågor under Almedalsveckan diskuteras så mycket som bostadsbristen. Trots det har unga bostadssökande anledning att vara pessimistiska inför framtiden, menar Fler Unga och Boinstitutet, som nu riktar en uppmaning till partierna att komma överens och lösa bostadsbristen.

Unga bostadssökande har anledning att vara pessimistiska inför framtiden. För förutom att åtta av tio kommuner uppger att de har brist på bostäder så minskar byggtakten. Dessutom har de politiska partierna, trots att problemet varit känt i årtionden, fortfarande svårt att enas om nödvändiga bostadsreformer. Unga är en av de grupper som drabbas allra hårdast av dödläget då de hindras att flytta till jobb och studier eller bilda familj på grund av brist på bostäder som de har råd med.

Bostadsbristen bland unga är ett generationssvek. Deras föräldrar hade det lättare att flytta hemifrån på grund av att det fanns fler bostäder till rimliga kostnader och dessutom steg bostäder flera hundra procent i värde allt eftersom bostadsbristen tilltog. Dagens unga tvingas bo kvar hemma eller acceptera en otrygg andrahandsmarknad med höga hyror alternativt vara beroende av mamma-pappa-banken för att köpa en bostad. Att lösa bostadsbristen är samtidigt mer än en fråga om rättvisa mellan generationer, det har betydelse för hela samhällskoenomin, bland annat eftersom det skulle underlätta för företagen att rekrytera.

Därför riktar vi en uppmaning till politiker i regering, riksdag och kommuner att ta sitt ansvar och att göra vad de kan för att ge unga en chans till ett självständigt liv. Samarbeta, våga pröva nya lösningar, sök kompromisser och forma en långsiktig och socialt hållbar bostadspolitik, som ger alla en chans till ett tryggt hem och ta klivet ut i vuxenlivet. Imponera på oss, var visionär och gör skillnad på riktigt!

-Hjälp oss att lyfta frågan till den politiska dagordningen! Sprid den här texten eller dela vår film och dina förslag till lösningar på #UngaHem.

 

Jakob Dziorek, ordförande, Fler Unga.

Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet.

På bilden: Fler Ungas delegation under Almedalsveckan i Visby 2019