Twitter logo

Studenter vågar inte söka bostadsbidrag

Boinstitutet skriver tillsammans med SSCO, SFS och Studentbostadsföretagen om att det är hög tid att ändra bostadsbidraget så studenter kan fokusera på just studier – inte om de ska ha råd att bo kvar

En bostad är avgörande för att unga ska kunna studera. Att unga hindras från att flytta hemifrån får långtgående konsekvenser för Sveriges arbetsmarknad och tillväxt. Att studerande ska kunna använda sig av bostadsbidraget är därför oerhört viktigt, framförallt i större städer med högre hyror.

Trots studenters ekonomiska situation väljer endast fem procent att söka bostadsbidrag. Anledningen är enkel: det är för krångligt och studenter är oroliga för att bli återbetalningsskyldiga.

Läs hela artikeln i Uppsala Nya Tidning  här